Skal du studere i Frankrike? Her finner du en oversikt over de viktigste datoer å huske på.

Kalender : En kalender er et nyttig redskap for å overholde tidsfrister.

 

Ikke vær ute i siste liten.
Begynn undersøkelser lang tid i forveien.
Se nettstedene norvege.campusfrance.org og www.campusfrance.org

 

 

Høst/vinter:

Fra september til desember   

Studere hva?

 • Søk på nettstedet Campusfrance
 • Ta kontakt med vår avdeling CampusFrance på Institut français de Norvège.
  Der får du hjelp av en studieveileder.

Januar/februar

 • Tid for refleksjon
 • Gjør deg kjent med nettstedene til de utvalgte universitetene
 • Se APB => www.admission-postbac.fr
 • Følg kalenderen
 • Hjelp og veiledning hos cceselli@france.no

Mars/april

 • Påmelding til språktesten TCF hos Institut français de Norvège cceselli@france.no
 • Påmeldingsskjemaer legges ut på universitetenes nettsteder.
 • Søknadsmappen skal inneholde :
  • Oversettelse av forskjellige dokumenter (diplomer, karakterutskrifter). Studieveileder hos Campusfrance  Norge hjelper deg med oversettelser
  • Internasjonal fødselsattest – fra folkeregisteret
  • Motivasjonsbrev
  • Attest fra arbeidsgiver eller lærer
  • Passfoto

April/mai

 • Språktest ved  Institut français de Norvège

Juni

 • Et eventuelt intervju på det universitetet man har søkt seg til

Juli

 • Endelig svar fra universitetet
 • Påmelding
 • Søknad til Lånekassen

August

 • Finne bolig
 • Kontrollere at du har gyldig pass
 • Tegne forsikring
 • Se ANSA – Foreningen for norske studenter i utlandet: www.ansa.no
 • Skaffe europeisk helsetrygdkort:  www.helfo.no
 • Åpne en bankkonto i Frankrike, f.eks. la Banque postale

September/oktober

 • Studiestart ved universitetet