Frankrike har et offentlig trygdesystem. Helseutgifter i Frankrike følger et spesielt system. Staten dekker en del av utgiftene, resten dekkes av en privat forsikring.

Norske studenter må ta med det europeiske helsetrygdkortet og sørge for å ha en privat forsikring.

Det vil si: 
Utgifter til lege og sykehusopphold dekkes av:

  • Den norske stat - europeisk helsetrygdkort: www.helfo.no
  • En privat forsikring – ANSA tilbyr en slik forsikring – www.ansa.no