Det er mulig å jobbe i Frankrike, men det er ikke lett å finne noe.
  • Borgere fra EØS-land kan arbeide i Frankrike uten arbeidstillatelse.
  • Flere og flere franske studenter kombinerer jobb og studier, men det er ikke så utbredt som i Norge.