Table of contents
 
DELF (Diplôme d’études en langue française) og DALF (Diplôme approfondi de langue française ) er offentlige franske diplomer som viser nivået i fransk til en ikke-fransktalende person.

 

DELF/DALF er diplom i fransk, godkjent av den franske stat. Det finnes seks diplomer : Et diplom for hvert nivå, fastsatt av Europarådet.

Hvert diplom evaluerer følgende fire ferdigheter: Muntlig og skriftlig forståelse, muntlig og skriftlig uttrykk.

Prøvene til de seks diplomene kan avlegges uavhengig av hverandre.
Alle utlendinger som av personlige eller profesjonelle grunner ønsker å få vurdert sine franskkunnskaper, kan melde seg til prøvene.

 

Prøven for DELF/DALF settes opp to ganger årlig:

- Eksamensdato i mai/juni på Institut français:

DELF A1: 12.06.2017  vanlig pris   900,- / redusert pris  800,-
DELF A2: 13.06.2017  vanlig pris 1000,- / redusert pris  900,-

DELF B1: 08.06.2017  vanlig pris 1200,- / redusert pris 1050,-
DELF B2: 09.06.2017  vanlig pris 1375,- / redusert pris 1225,-

DALF C1: 06.06.2017  vanlig pris 1900,- / redusert pris 1700,-
DALF C2: 07.06.2017  vanlig pris 2200,- / redusert pris 2000,-

Påmeldingsfrist: 02.05.2017

- Eksamensdato i oktober/november på Institut français:

DELF A1: 01.11.2017   vanlig pris   900,- / redusert pris  800,-
DELF A2: 02.11.2017   vanlig pris 1000,- / redusert pris  900,-

DELF B1: 03.11.2017   vanlig pris 1200,- / redusert pris 1050,-
DELF B2: 06.11.2017   vanlig pris 1375,- / redusert pris 1225,-

DALF C1: 07.11.2017   vanlig pris 1900,- / redusert pris 1700,-
DALF C2: 08.11.2017   vanlig pris 2200,- / redusert pris 2000,-

Påmeldingsfrist : 02.10.2017

Påmelding: cceselli@france.no

 

Contact: 
Claude Ceselli
Statut:
Espace Campus France
Norge