Table of contents
 
Kjenner du ditt språknivå i fransk? Europarådet har laget et evalueringsystem for språkkompetanse kalt Det felles europeiske rammeverket for språk eller CECRL.

 

 

CECRL er inndelt i 6 nivåer, A1 som er det laveste nivå, A2, B1, B2, C1, C2 som er det høyeste nivå. 

Universiteter og andre institusjoner for høyere utdanning i Frankrike krever vanligvis en kompetanse i fransk språk tilsvarende nivå B2, noen ganger C1.

A1. Gjennombruddsnivå

Jeg kan forstå og bruke dagligdagse ord og enkle setninger. Jeg kan presentere meg og følge enkle samtaler dersom man snakker langsomt og tydelig.

A2. Underveisnivå

Jeg kan med enkle ord beskrive meg selv, min familie, min utdanning eller jobb, nåtid, fortid og fremtid. Jeg kan kommunisere i enkle samtaler om kjente emner.

B1. Terskelnivå

Jeg forstår hovedinnholdet i klar tale om kjente forhold. Jeg kan klare meg i de fleste situasjoner. Jeg kan på en enkel måte beskrive erfaringer og hendelser.

B2. Oversiktsnivå

Jeg kan konversere, redegjøre for et synspunkt og argumentere med en viss spontanitet når emnet er kjent for meg. Jeg forstår det vesentlige i en samtale, det konkrete, abstrakte og tekniske.