Må man ha oppholdstillatelse for å være i Frankrike som student? Kan jeg jobbe mens jeg studerer i Frankrike? Hvor kan jeg finne en jobb som student? Hvordan kan jeg finne et sted å bo? Har jeg en trygdeordning dersom jeg blir syk? Hvordan kan jeg komme i kontakt med norske studenter i Frankrike?

 

 • Må man ha oppholdstillatelse for å være i Frankrike som student?
  Nei, Norge er medlem av EØS, og en norsk student kan oppholde seg i Frankrike uten noen forutgående formaliteter.
  Det er tilstrekkelig å ha med et gyldig pass.
 • Kan jeg jobbe mens jeg studerer i Frankrike?
  I Frankrike er det ikke vanlig å jobbe ved siden av studiene, bortsett fra i ferier.
 • Hvor kan jeg finne en jobb som student?
  Du kan se etter jobbtilbud der du bor, se på nettsiden til Pôle emploi.
  Du kan også sjekke småannonser i butikker i strøket der du bor eller selv sette opp en annonse.
 • Hvordan kan jeg finne et sted å bo?
  Universitetene kan noen ganger hjelpe deg, ellers må du bruke følgende nettsteder: CNOUS, EGIDE, tourisme.
 • Kan jeg åpne en bankkonto i Frankrike?
  Ja, det er mulig, Posten tilbyr dette, se på nettsiden til La Poste.
 • Har jeg en trygdeordning dersom jeg blir syk?
  Som borger av et EØS-land er du trygdet via det europeiske helsetrygdkortet. Men denne syketrygden dekker bare en del av f.eks. et sykehusopphold, du må derfor ha en tilleggsforsikring. ANSA, Foreningen for norske studenter i utlandet, tilbyr en slik forsikring til en rimelig pris, se på nettsiden til Ansa
 • Hvordan kan jeg komme i kontakt med norske studenter i Frankrike?
  Bli medlem av ANSA (Foreningen for norske studenter i utlandet) se på nettsiden til Ansa.
Contact: 
Claude Ceselli
Statut:
Espace Campus France
Norge