Må jeg oversette vitnemål for videregående opplæring når jeg skal skrive meg inn på et fransk universitet? Hvor kan jeg få oversatt vitnemål for videregående opplæring? Hvor kan jeg få en rett bevitnet kopi av vitnemålet? Hvor kan jeg få oversatt og forklart mine karakterutskrifter? Hvordan skriver man et motivasjonsbrev?

 

 • Jeg ønsker å skrive meg inn på et universitet i Frankrike, når er søknadsfristen?
  Det som tilsvarer « Samordna opptak » eksisterer ikke i Frankrike.
  Ikke alle universiteter er nødvendigvis tilsluttet APB, derfor må du sjekke nettstedet til de universitetene du er interessert i, de kan i tillegg ha sine egne frister. Noen universiteter tar betalt for påmeldingsskjemaer som ikke er på nettet. Disse blir sendt til kandidatene enten elektronisk eller per post etter at det oppgitte beløpet er innbetalt.
 • Må jeg oversette vitnemål for videregående opplæring når jeg skal skrive meg inn på et fransk universitet?
  Ja, vitnemål for videregående opplæring må oversettes.
 • Hvor kan jeg få oversatt vitnemål for videregående opplæring?
  Du kan kontakte CampusFrance Norge v/Claude Ceselli, cceselli@france.no
  Det er nødvendig med en rett bevitnet kopi av vitnemålet.
 • Hvor kan jeg få en rett bevitnet kopi av vitnemålet?
  Det kan du få på postkontoret, hos en advokat, hos politiet osv. Du kan også kontakte CampusFrance Norge v/Claude Ceselli, cceselli@france.no
 • Hvor kan jeg få oversatt og forklart mine karakterutskrifter?
  Du kan kontakte CampusFrance Norge v/Claude Ceselli, cceselli@france.no
 • Jeg er ikke sikker på om jeg forstår alle ordene som står på søknadsskjemaet, hvem kan hjelpe meg?
  Du kan kontakte CampusFrance Norge v/Claude Ceselli, cceselli@france.no
 • Hvordan skriver man et motivasjonsbrev?
  Du kan kontakte CampusFrance Norge v/Claude Ceselli, cceselli@france.no    
  Hun skriver ikke motivasjonsbrevet for deg, men hun kan gi deg anvisninger om hvordan det gjøres.
Contact: 
Claude Ceselli
Statut:
Espace Campus France
Norge