Vil du gjerne studere i Frankrike? Du kan ikke fransk men du har lyst til å studere i Frankrike. Hva er LMD? osv.

 

 • Jeg vil gjerne studere i Frankrike, men jeg kan ikke fransk. Kan jeg studere på engelsk i Frankrike?
  På bachelornivå finnes det ikke noe studietilbud utelukkende på engelsk. Til gjengjeld tilbyr Frankrike studier på engelsk innenfor mange fag på masternivå, se listen på nettsiden til CampusFrance
 • Må man kunne fransk for å studere i Frankrike?
  På bachelornivå - ja.
  De fleste studiesteder ber om en attest som viser ditt nivå i fransk. Dette kan være TCF-testen (Test de connaissance du français) eller DELF (Diplôme d’études en langue française), i noen tilfeller DALF (Diplôme approfondi de langue française).
 • Har jeg adgang til høyere studier i Frankrike med vitnemål for videregående opplæring?
  Ja, norsk vitnemål for videregående opplæring gir adgang til høyere studier i Frankrike.
 • Ber universitetene om karakterutskrift i forbindelse med påmelding?
  Ja, ved entelte studier vil man be om karakterutskrift.
 • Anerkjenner Frankrike ECTS-systemet?
  Ja, Frankrike følger det europeiske karaktersystemet.
 • Hva er LMD?
  Det er den europeiske inndelingen for høyere studier, L for bachelor, M for master og D for doktorgrad.
 • Hvor mange ECTS trenger man for å oppnå en licence (bachelor)?
  Man trenger 180 ECTS, dvs. 30 ECTS pr. semester. Licence (bachelor) er det diplomet man oppnår etter 6 semestre.
Contact: 
Claude Ceselli
Statut:
Espace Campus France
Norge