Skrive meg inn på et universitet i Frankrike - "Parcoursup"

 
Du vil finne informasjon om: Søknadsfristen på universitet i Frankrike, oversette vitnemål, karakterutskrifter, søknadsskjema, motivasjonsbrev.

Hva er Parcoursup?

Parcoursup er det franske svar på Samordna opptak. Parcoursup vil fra januar 2018 erstatte det gamle opptakssystemet Admission Postbac.

 Hvem skal søke gjennom Parcoursup?

Som EØS-borgere skal norske statsborgere søke gjennom Parcoursup. Dette er et samordna opptak for alle som skal søke seg til det første året av høyere utdanning i Frankrike.

Jeg har begynt på høyere utdanning i Norge og vil fortsette i Frankrike, hvordan søker jeg?

Om du ønsker å overføres til et fransk universitet fra Norge skal du kontakte universitetet direkte og ikke søke via Parcoursup.

 Jeg har høyere utdanning fra Norge men ønsker å begynne på førsteåret av en fransk bachelorgrad

 Da skal du søke via Parcoursup.

 Hvilke studiesteder omfattes av Parcoursup?

 Omkring 13000 utdanninger i Frankrike er omfattet av dette samordnede opptaket.

 Hvilke datoer må jeg forholde meg til?

 • 15. januar: Nettsiden Parcoursup åpner med litt informasjon om videre prosess
 • 22. januar: Selve innloggingen i Paroursup åpner og du kan begynne å legge inn informasjon om deg selv og tidligere skolegang. Du kan bruke søkemotoren til å søke opp skoler og fag samt legge inn ti valg av studier.
 • 13.mars klokken 18: Frist for å legge inn alle studier du ønsker å søke deg inn på. Merk at det ikke er noen rangering av studieønsker.
 • 31.mars: Frist for å bekrefte ønskene for studier man har lagt inn.
 • 22.mai-21.september: I denne perioden vil du få svar fra alle studiestedene du har søkt deg inn på. Du får en svarfrist som du må holde deg innenfor. Merk at i begynnelsen av denne perioden vil Parcoursup stenge for en liten periode mens de franske elevene i vgs. har eksamen.
 • 26.juni: Restetorget åpner.
 • Sommeren 2018: Innskrivning ved det franske studiestedet du skal gå på.
 • 21.september: Parcoursup lukkes.

Hvordan kan jeg følge med på om jeg får svar fra skoler?

Parcoursup finnes som app. Der kan du følge med på din søknad fortløpende.

Søknaden

 • Fylle ut søknad på nett
 • Motivasjonsbrev for hvert av de ti ønskene
 • Anbefalingsbrev fra lærer

Vet de forskjellig studiestedene om alle dine ti studieønsker?

Nei. Studiestedene vet ikke om hverandre.

Hvilke skoler omfattes ikke av Parcoursup?

Merk likevel at en del utdanninger tar opp utenfor dette systemet; Sciences Po, noen kunstskoler, noen ingeniørskoler, enkelte opptakskrevende studier ved noen universiteter på fag som journalistikk, jus, økonomi. Kontakt studiestedet direkte for informasjon om hvordan søke.

Søknadsskjema - motivasjonsbrev

Hvis du ikke er sikker på om du forstår alle ordene som står på søknadsskjemaet, kan du kontakte CampusFrance Norge v/Claude Ceselli, cceselli@france.no. Hun kan hjelpe deg.

Hvis du har spørmål om hvordan man skriver et motivasjonsbrev, kan du kontakte CampusFrance Norge v/Claude Ceselli, cceselli@france.no. Hun skriver ikke motivasjonsbrevet for deg, men hun kan gi deg anvisninger om hvordan det gjøres.

Contact: 
Claude Ceselli
Statut:
Espace Campus France
Norge