Du vil finne informasjon om: Søknadsfristen på universitet i Frankrike, oversette vitnemål, karakterutskrifter, søknadsskjema, motivasjonsbrev.

Søknadsfrister på universiteter

Det som tilsvarer «Samordna opptak» heter admission post-bac = APB på fransk. www.admission-postbac.fr
Ikke alle universiteter er nødvendigvis tilsluttet APB, derfor må du sjekke nettstedet til de universitetene du er interessert i, de kan i tillegg ha sine egne frister. Noen universiteter tar betalt for påmeldingsskjemaer som ikke er på nettet. Disse blir sendt til kandidatene enten elektronisk eller pr. post etter at det oppgitte beløpet er innbetalt.

Admission Post-Bac

ANSA og Institut français har utarbeidet en veiledning om hvordan du skal fylle ut søknaden for studier på bachelornivå i Frankrike. Se link til ANSA.

 

Oversette vitnemål - karakterutskrifter

Du må oversette vitnemål for videregående opplæring når du skal skrive deg inn på et fransk universitet.
Du kan kontakte CampusFrance Norge v/Claude Ceselli, cceselli@france.no, hvis du vil ha oversatt vitnemål for videregående opplæring.
Det er nødvendig med en rett bevitnet kopi av vitnemålet.

Hvis du vil ha en rett bevitnet kopi av vitnemålet, kan du få dette på postkontoret, hos en advokat, hos politiet osv. Du kan også kontakte CampusFrance Norge v/Claude Ceselli, cceselli@france.no

Du kan også kontakte CampusFrance Norge v/Claude Ceselli, cceselli@france.no, hvis du vil få oversatt og forklart dine karakterutskrifter. 

 

Søknadsskjema - motivasjonsbrev

Hvis du ikke er sikker på om du forstår alle ordene som står på søknadsskjemaet, kan du kontakte CampusFrance Norge v/Claude Ceselli, cceselli@france.no. Hun kan hjelpe deg.

Hvis du har spørmål om hvordan man skriver et motivasjonsbrev, kan du kontakte CampusFrance Norge v/Claude Ceselli, cceselli@france.no. Hun skriver ikke motivasjonsbrevet for deg, men hun kan gi deg anvisninger om hvordan det gjøres.

Contact: 
Claude Ceselli
Statut:
Espace Campus France
Norge