Drømmer du om å bli fransklærer? Ett år i Caen kan gi deg undervisningskompetanse i fransk.

Drømmer du on å bli fransklærer?

Ett år i Caen kan gi degundervisningskompetanse i fransk.

 

  • Årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter

Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen (Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération - OFNEC) tilbyr årskurs i fransk, for lærere og lærerstudenter uten fransk i sin fagkrets.
Studiet tilbys av Universitetet i Oslo og gir 60 studiepoeng (tilsvarende tidligere grunnfag), og inkluderer fagdidaktikk som gir undervisningskompetanse i fransk.

  • Hvordan er studiet lagt opp?

Årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter byr på en unik kombinasjon av språk, litteratur, kulturkunnskap og fagdidaktikk i landet der språket blir snakket.