De fleste studiesteder ber om en attest som viser ditt nivå i fransk.

Dette kan være TCF-testen (Test de connaissance du français) eller DELF (Diplôme d’études en langue française), i noen tilfeller DALF (Diplôme approfondi de langue française).

På bachelornivå finnes det ikke noe studietilbud utelukkende på engelsk. Til gjengjeld tilbyr Frankrike studier på engelsk innenfor mange fag på masternivå, se listen på nettsiden til CampusFrance.