Frankrike fikk i 1998 et eget informasjonssenter for høyere studier: Campus France.

Campus France er underlagt Det franske utenriksdepartementet og Departementet for høyere utdanning og forskning; Campus France arbeider for internasjonal studentmobilitet på universitets- og forskningsnivå.