Du finner Espace Campus France Norge på Institut français i Oslo.

Campus France er representert i Norge ved Claude Ceselli, kontoret til Campus France er på Institut français de Norvège.

Du kan avtale tid for et møte ved å sende en e-post til cceselli@france.no, du kan også stille spørsmål ved å bruke denne adressen.

              

Espace Campus France Norge

Institut français i Oslo
Holtegaten 29 - 0355 Oslo

Tlf. +47 23 20 30 00

Kontakt

Claude Ceselli 
e-post: cceselli@france.no/studier@france.no 
Tlf. +47 23 20 30 20